Hjelpemiddelmessen Sør-Øst, Drammen

Detaljer

 26. Apr. 2018, kl. 10:00
 Knoffs gate 18, 3044 Drammen

Hjelpemiddelmesse i Drammenshallen.
Mer informasjon kommer.