Hjelpemiddelmessen Sør-Øst, Fredrikstad

Detaljer

 03. May. 2018, kl. 10:00
 Torsnesveien 12, 1630 Gamle Fredrikstad

Hjelpemiddelmesse i Kongstenhallen.
Mer informasjon kommer.