Hjelpemiddelmessen Sør-Øst, Kristiansand

Detaljer

 24. Apr. 2018, kl. 10:00
 Travparkveien 24, 4636 Kristiansand

Hjelpemiddelmesse i Sørlandshallen.
Mer informasjon kommer.