Sykkeldag for voksne

Detaljer

 01. Nov. 2018, kl. 10:00
 Heimdalsgate 2, 2815 Gjøvik
 sykkeldagoppland.pdf

NAV Hjelpemiddelsentral Oppland inviterer til sykkeldag i Gjøvik olympiske fjellhall.


NAV Hjelpemiddelsentral Oppland inviterer sammen med hjelpemiddelfirmaer til sykkeldag 2018. 

Det blir mulighet for å prøve blant annet:

  • - Ordinær sykkel med spesialstøttehjul
  • - Trehjulssykler med eller uten hjelpemotor
  • - Tandemsykler med eller uten hjelpemotor
  • - Håndsykler og liggesykler

 

Vi ber om at det blir sendt en skriftlig søknad, evt henvendelse om utprøving i forkant av sykkeldagen. For hjelp til dette kan du henvende deg til fysio- og ergoterapitjenesten i din kommune.

Du vil få bistand fra Nav Hjelpemiddelsentral og firmaene til å finne egnet løsning, ta med den som har søkt (fysioterapeut/ergoterapeut). For de som er over 26 år kommer det en egenandel. 10% av summen på hjelpemidlet eller maks 4000 kr.