SPG-brettet

Skrape-, plasserings- og gripebrett!


Vil du ha en uforpliktende demo av produktet?

Ja takk!

SPG prinsippet er et perseptuelt hjelpemiddel som er konstruert for å imøtekomme brukerens utviklingsnivå fra å skrape med fingrene til å gripe og manipulere gjenstander.

SPG-brettet er modulbasert slik at man enkelt kan skifte ut gjenstander som bruker for å opparbeide kognitiv utvikling.