NuDrive

NuDrive er et nytt og unikt kjøresystem for rullestoler som tillater kjøring forover og bakover, bremsing og svinging. Alt uten å måtte berøre hjulene.


Nedlastning

 produktarknudrive.pdf

Hjuladapterne monteres på alle typer rullestolhjul i løpet av sekunder. Når disse er påmontert kan man sette på og ta av kjøreenhetene når man vil, avhengig av hva situasjonen krever.

NuDrive
NuDrive_5.jpg