Sykkeldag i Kirkenes

Detaljer

 29. Sep. 2020, kl. 10:00
 Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng

I samarbeid med forhandlere inviterer NAV Hjelpemiddelsentral til utprøving av spesialsykler.


I samarbeid med forhandlere inviterer NAV Hjelpemiddelsentral til utprøving av spesialsykler.

Kom og prøv sykler, bli kjent med hva som er på markedet og føl hvordan det er å sykle på spesialsykler! Ta med brukere som det er aktuelt å søke sykkel til, slik at de kan få prøve selv.

29. september kl: 10:00-14:00
Kirkenes Berentshallen

Utprøving:
Det stilles også med terapeuter som kan bistå med utprøving og tilpassing.
De som skal hjelpe til å søke om sykkel bør delta ved utprøvingen.
Er det noen som har spesielle behov vil vi vite om det i forkant, og så snart som mulig, slik at vi har mulighet for å ta med utstyr til tilpassing.

Reiseutgifter:
NAV kan dekke utgifter for at bruker skal komme seg til utprøvingsstedene.
Det forutsetter at vår kontaktperson i kommunen er kontaktet, har kartlagt behovet og har gjort avtale med NAV Hjelpemiddelsentral. Bare de som har gjort dette på forhånd vil kunne få drosjerekvisisjon. Vi regner med at dere samler flere personer i samme transport!

Smittevern:
Alle regler for smittevern vil bli ivaretatt. Kommer det mange som vil prøve sykler samtidig, kan noen måtte vente.