Lasal posisjoneringsputer

Alle har glede av god støtte


Nedlastning

 brosjyrelasalposisjoneringsputer.pdf
 brukermanuallasalposisjoneringsputernett.pdf

Vil du ha en uforpliktende demo av produktet?

Ja takk!

Lasal posisjoneringsputer

En posisjoneringspute er ikke bare en pute. Det er en helt spesiell pute. Den skal hjelpe der det er et behov og den skal forebygge at eventuelle komplikasjoner oppstår.

God støtte, stabilitet og mobilitet er nøkkelordene i LASALs løsninger. Hvis kroppen ikke selv har mulighet til å opprettholde stabilitet gjennom sin stilling, må den bli hjulpet. Enten det er støtte i hvilestilling eller i forbindelse med fysisk aktivitet.  Når vi arbeider med posisjonering, hjelper vi med å forbedre funksjonene og minimere dannelsen av misdannelser.

Vår puteserie er utviklet i samarbeid med brukere og helsepersonell med den spesifikke hensikt å hjelpe brukeren i en gitt posisjonering. Resultatet for den enkelte er økt komfort og mulighet til å utnytte sine egne ressurser best mulig.