Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 20 millioner kroner i 2021. Det vil gi flere med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt liv.

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i fysiske aktiviteter, enten alene eller sammen med andre. Eksempler på aktivitetshjelpemidler er sit-ski, pigge- og skøytekjelker, hånddrevne tre- og firehjulssykler og tandemsykler med og uten hjelpemotor. Fra før er ordningen midlertidig styrket med 30 millioner kroner i 2021.

– Jeg er glad for at det nå blir mulig for flere personer med nedsatt funksjonsevne å ha en aktiv fritid og å delta i fysiske aktiviteter på lik linje med andre. Dette er en ordning som i praksis bidrar til et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utgiftene til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år har vært økende siden ordningen ble innført fra 1. juli 2014. At bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett styrkes med 20 millioner kroner, vil bidra til at bevilgningen i større grad vil kunne dekke etterspørselen etter ordningen.


arrow_back Tilbake til artikler