Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål.
 • Hva er et hjelpemiddel?

  Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for mennesker med nedsatt funksjon og spesielle behov. Hjelpemidler skal inngå som del av en helhetlig plan, og bidra til å:

  • Bedre funksjonsevnen
  • Øke selvhjulpenheten
  • Tilrettelegge pleien

   

 • Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

  Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ett eksempel er spesialtilpasset sykkel. Man kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

  Man får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

 • Hvem kan søke om hjelpemiddel?

  Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemiddel.

   

 • Hvordan kan jeg søke om hjelpemiddel?

  Dersom du ønsker å søke om et hjelpemiddel kan du kontakte din ergo- eller fysioterapeut som vil kartlegge ditt behov for å få avtalt en utprøving med NAV hjelpemiddelsentral og eventuelt den aktuelle leverandøren. Dersom du ikke har en ergo- eller fysioterapeut, kan du også ta kontakt med din kommune eller bydel.

  Ta gjerne kontakt med salgskonsulenten i ditt distrikt dersom du ønsker mer informasjon, eller har spørsmål.

  Våre salgskonsulenter

 • Hvordan kan jeg få utprøving på et produkt?

  For å få utprøving på et produkt må dette bestilles fra NAV av din ergo- eller fysioterapeut. Utprøvingen er en kartlegging av ditt behov, for å finne ut om produktet passer til deg og om det er nødvendig med tilbehør og evt. annet utstyr for at hjelpemiddelet skal fungere optimalt for deg.

   

 • Hva er "AKT26"?

  I juli 2014 ble «AKT26» iverksatt. AKT26 er en ordning for aktivitetshjelpemidler til de som er over 26 år og hvert år tildeles en pott som går til denne gruppen. I motsetning til de som er under 26 år, må de som er over 26 år betale en egenandel på 10% av kjøpesummen ved innvilget søknad, men egenandelen vil aldri overstige 5000 kroner.

   

 • Kan jeg låne et produkt av Hjelpemiddelspesialisten?

  Vi låner eller leier i utgangspunktet ikke ut produkter, men ta gjerne kontakt med oss om det er et spesifikt produkt du ønsker mer informasjon om.

   

 • Jeg har fått avslag på min søknad. Hva gjør jeg nå?

  Du kan klage dersom du får avslag på søknaden din dersom du mener at begrunnelsen for avslaget ikke stemmer. Husk at det er viktig at søknaden er godt utfylt og at følgende punkter kommer tydelig fram:

   

  • Søknaden må være godt nok begrunnet
  • Diagnose/utfordring må komme godt nok fram
  • Forklar behovet tydelig
  • Er behovet varig?
  • Hvis produktet du har søkt om ikke er på rammeavtale må begrunnelsen være svært tydelig hvorfor tilsvarende produkt som er på rammeavtale ikke passer deg.

   

   

 • Jeg har et problem med mitt produkt. Hva gjør jeg?

  Les bruksanvisningen på ditt produkt først. Hvis du ikke har bruksanvisning, kan de fleste bruksanvisninger lastes ned på vår nettside. Ta kontakt med oss om du ikke finner den. Hvis du ikke finner løsningen på problemet kan du ta kontakt med din NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom de ikke kan hjelpe deg vil de opprette en servicesak. Deretter henter de produktet ditt slik at vi kan utføre en service/reparasjon.

   

 • Hvorfor er det ikke priser på nettsiden?

  Ettersom våre produkter selges til Nav og sjeldent til privatpersoner har vi valgt å ikke oppgi priser på vår hjemmeside. Ønsker du likevel å kjøpe noe privat kan du henvende deg til firmapost@hm-spes.no