Stå- og ganghjelpemidler

Hjelpemidler til funksjonshemmede for å kunne bidra til posisjonering og aktivitet i stående og gående posisjon.