Vi har gleden av å informere om at HJELPEMIDDELSPESIALISTEN AS er kvalifisert til Factlines’ nye verifiseringsmerke for åpenhetsloven.

Dette merket er en bekreftelse på at vår virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.

Factlines bekrefter at Hjelpemiddelspesialisten AS aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Siri Engesæth, CEO i Factlines.

Hva er Åpenhetsloven?

Formålet med denne loven er å øke bedrifters og andre virksomheters respekt for de grunnleggende menneskerettighetene og kravene til at arbeidstakere skal ha anstendige arbeidsforhold. Virksomhetene pålegges å undersøke om det er risiko for brudd på disse rettighetene, og eventuelt iverksette tiltak for å redusere risiko og håndtere faktiske brudd på rettighetene.

Ansvaret etter loven gjelder både:

  • de aktivitetene virksomheten selv utøver og
  • den aktivitet som er knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

I tillegg til å kartlegge, vurdere risiko og iverksette tiltak, får virksomhetene også en plikt til å informere om dette arbeidet. Informasjonen skal omfatte hvordan risiko for brudd, eller faktiske brudd, på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold håndteres.  


arrow_back Tilbake til artikler